Dezvoltare organizațională

Descriere generală

Prin intermediul unor programe de dezvoltare organizațională, FPDL oferă sprijin organizațiilor în vederea îmbunătățirii performanțelor, sprijin care combină formarea, atelierele de lucru și procesele de coaching pentru lideri in vederea dezvoltarii organizationale.

Abordarea se bazează pe metode participative de învățare, de auto-evaluare și de elaborare de strategii de planificare strategica precum si de rezolvare a problemelor. FPDL joacă, în primul rand, rolul de facilitator, sprijinind echipele în a-si identifica singure problemele lor și in a-si defini propriile viziuni și soluții.

Este o experiență de învățare reală pentru membrii organizațiilor, care isi îmbunătățesc cunoștințele și abilitățile în a elabora diagnosticul organizatiei prin auto-evaluare, identificarea punctelor forte și a zonelor de îmbunătățire, identificarea necesităților de coordonare între funcții, planificare strategică, management de proiect, strângere de fonduri, management financiar, munca in echipa, comunicare si de mobilizare, dezvoltarea de parteneriate durabile.

Unul dintre efectele cel mai vizibile și imediate rezultate ale unui astfel de program este faptul că managerii și personalul dezvoltă o nouă abordare în gestionarea schimbării și a diferențelor.

Strategia de lucru FPDL se bazează pe principiile de lucru în echipă și participarea activă a membrilor organizatiilor, a personalului de la toate nivelurile organizatorice (Consiliul, echipa de conducere, personalul executiv, voluntari, etc.) și, după caz, a altor părți interesate (beneficiari/ clienți ai serviciilor oferite). Ei vor forma o echipă numită “echipa de lucru pentru dezvoltare organizationala”. Aceste persoane trebuie să aibă cunoștințe bune despre funcționarea organizației și/ sau despre serviciile/ programele sale.

Evaluarea și metoda de analiză organizațională se bazeaza pe instrumentul de auto-evaluare pentru ONG-uri, instrument folosit și îmbunătățit de-a lungul timpului, în diverse proiecte și procese de evaluare, de către experții FPDL, fiind foarte eficient în identificarea și asumarea, de către membrii ONG-urilor, a problemelor reale cu care organizatia lor se confrunta. În același timp, instrumentul este foarte util pentru a indentifica nivelul de dezvoltare organizațională; membrii ONG-urilor, trecând prin acest proces, au posibilitatea de a recunoaste indicatorii de succes pentru dezvoltarea organizationala.

Etapele procesului de dezvoltare organizațională

Organizational Assessment

 • Colectarea informațiilor relevante privind organizatia, prin întâlniri cu cei din conducere, personalul și alte părți interesate;
 • Folosirea unui instrument de auto-evaluare organizationala, elaborat de experții FPDL si combinat cu diagnosticul acestora;
 • Includerea rezultatelor într-un raport de diagnostic organizațional care este discutat cu echipa de conducere a organizației și cu echipa de planificare.

Ateliere de planificare strategică

 • Îmbunătățirea cunoștințelor participanților privind planificarea strategică;
 • Elaborarea unui plan strategic de dezvoltare organizationala (analiza mediului organizațional, analiza părților interesate, elaborarea viziunii de dezvoltare și a misiunii, stabilirea obiectivelor de dezvoltare, elaborarea strategiilor de dezvoltare, planificare de acțiuni), pe baza diagnosticului obținut;
 • Elaborarea de planuri de acțiune pentru a pune în practică planul strategic.

Asistență tehnică și training-uri de consolidare a capacității

Sprijinirea punerii în aplicare a planului strategic si a planurilor de acțiune prin intervenții concrete, expertiză suplimentară și actiuni de consolidare a capacității, axate pe domenii identificate în timpul procesului.

Programe dezvoltate de FPDL in acest domeniu

 • Programul de dezvoltare a capacității ONG-urilor care deservesc tineri în România (2004-2005)
 • Crearea capacității de auto-evaluare organizațională prin metode participative ( 2006)
 • Performanță și durabilitate pentru ONG-uri ( 2007)
 • Evaluarea a 10 ONG-uri membre ale Federaţiei Filantropia, reţea de ONG-uri sociale din cadrul Bisericii Ortodoxe Române, pe baza metodologiei „instrumentului de auto-evaluare a capacităţii organizaţionale” (2010)
 • Evaluare si planificare strategică participativă pentru dezvoltarea capacității organizaționale a Organizaţiei Suedeze pentru Ajutor Umanitar Individual (SOIR) (2013)
 • Evaluarea Federației Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC) și formare de facilitatori pentru evaluare organizatională