Dezvoltare locala

Incepand din anul 2003, FPDL a elaborat si dezvoltat o metodologie complexa de lucru in comunitatile locale, prin care membrii comunitatii sunt mobilizati, implicati si responsabilizati in procese participative de dezvoltare a propriilor comunitati. Prima comunitate pilot in care expertii FPDL au proiectat astfel de procese a fost orasul Horezu, judetul Valcea, care a reprezentat in permanenta un exemplu de buna practica privind implicarea si responsabilizarea membrilor comunitatii in formularea ideilor si initiativelor pentru definirea unui viitor comun si al strategiilor prin care acesta sa fie atins.

De atunci si pana in prezent, expertii FPDL au aplicat cu succes aceasta metodologie pentru teritorii de diverse marimi, de la orase mici pana la asociatii de orase si judete, care are urmatoarea abordare:

 • Elaborarea de planuri de dezvoltare locala prin procese participative in care sa fie implicati membrii comunitatii (reprezentanti / experti din administratia publica locala, institutii publice, organizatii neguvernamentale, mediul de afaceri, precum si cetateni, lideri din comunitate) in scopul definirii unui viitor comun si al strategiilor prin care acesta sa fie atins.
 • Procesele de planificare participativa sunt flexibile, depinzand de marimea teritoriului pe care au loc si de complexitatea problemelor pe care isi propun sa le abordeze in vederea solutionarii, putand a avea o durata cuprinsa intre 6-12 luni.
 • Diversele organizatii si grupuri din comunitati au nevoie de facilitatori competenti pentru a-i ajuta sa lucreze impreuna in mod eficient. Sprijinul acestor facilitatori se poate realiza prin 2 modalitati aplicate cu succes:
  • direct, prin expertii facilitatori FPDL, care au competenta si expertiza de a proiecta si a conduce procese de planificare participativa.
  • prin componenta de formare şi dezvoltare a capacităţii organizatiilor locale de a proiecta si a furniza procese facilitate de planificare participativa pentru dezvoltare locala, prin facilitatorii locali, care participa la programul de formare a facilitatorilor furnizat de formatorii FPDL. Temele alese şi obiectivele de formare (noi cunoştinţe, noi abilităţi, noi atitudini) au o evidentă aplicabilitate practică: performanţe îmbunătăţite în identificarea şi promovarea intereselor diverselor grupe de cetăţeni, pregătirea şi conducerea de întâlniri şi dezbateri, facilitarea de procese de planificare participativă.
 • Etapele parcurse in procesul de planificare participativa pentru dezvoltare locala
  • Formarea echipei locale responsabile de proces, in general de la nivelul administratiei publice locale
  • Identificare si atragerea membrilor echipei de planificare / factori interesati locali (reprezentanti / experti din administratia publica locala, institutii publice, organizatii neguvernamentale, mediul de afaceri, precum si cetateni, lideri din comunitate), din diversele domenii de activitate ale comunitatii (economic, social, mediu, infrastructura, cultura, educatie, sananate etc.)
  • Realizarea diagnozei situatiei existente (probleme/obstacole majore si oportunitati de dezvoltare) efectuate de experti prin colectarea de date (studierea de documente, interviuri, chestionare, sondaje de opinie, intalniri publice) si interpretarea acestora pentru elaborarea studiului de potential
  • Diseminarea raportului diagnostic si a studiului de potential catre toti factorii interesati
  • Activitati cu scopul cresterii interesului cetatenilor pentru procesul de planificare, cum ar fi conferinte de presa, concursuri (de ex. concurs de lucrari artistice pentru elevi cu titlul „Localitatea mea, cand voi fi mare”), alte evenimente publice
  • Conferinta de planificare strategica implicand toti factorii interesati pentru elaborarea primei versiuni a planului strategic de dezvoltare locala, in care participanţii vor învăţa şi câştiga experienţa ca urmare a lucrului în grup, ajutaţi de o echipă de facilitatori (fie expertii facilitatori FPDL, fie facilitatorii locali formati) pentru a formula viziunea, obiectivele, strategiile şi activităţile de dezvoltare locala.
  • Lansarea in consultare publica (diverse site-uri locale accesibile cetatenilor, intruniri publice cu cetatenii, ateliere de lucru cu expertii locali pe domeniile de dezvoltare locala) a versiunii ajustate si integrate cu rezultatele lucrului echipelor locale de planificare in cadrul Conferintei de planificare strategica, precum si cu rezultatele lucrului echipelor de experti locali pe domeniile strategice de dezvoltare locala, de catre expertii facilitatori FPDL
  • Consolidarea versiunii finale a documentului si cu rezultatele procesului de consultare, de catre expertii FPDL impreuna cu reprezentantii factorilor locali interesati (in primul rand APL)
  • Elaborarea unui plan operational de implementare, pentru primul an, si organizarea unei structuri / echipe locale responsabile de implementarea si monitorizarea planului strategic.
  • Validarea si aprobarea oficiala de catre structurile de autoritate publica responsabile (consiliu local, consiliu judetean etc.) a documentului strategiei de dezvoltare locala
 • Pe parcursul procesului de planificare participativa sunt incluse si sesiuni de formare a factorilor interesati locali / echipelor de planificare, pentru a construi intelegerea comuna asupra conceptelor cheie legate de dezvoltarea integrata si durabila, de procesul de planificare si participare. Facilitatorii FPDL conduc procesele de grup: comunicare, lucru in echipa, luarea deciziilor si rezolvarea problemelor

Exemple

FPDL a lucrat cu administraţia publică locală si comunitatile locale din:

 • Judetul Vâlcea: Dezvoltare economica locala in 5 comunităţi (orasul Horezu, 2004-2007, 2007-2013, 2014-2020, comunele Măldăreşti, Costeşti, Tomşani, Vaideeni, 2006-2013)
 • Judetul Gorj: Dezvoltare economica locala in 3 comunitati (orasul Novaci, comunele Crasna şi Polovragi, 2006-2013)
 • Judetul Gorj: Dezvoltare economica si sociala a judetului (2007-2013)
  Judetul Teleorman: Dezvoltare economica locala in 6 comune (Ţigăneşti, Brânceni, Conţeşti, Fântânele, Viişoara, Vităneşti) şi a Strategiei de Dezvoltare Regională pentru Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară a celor 6 comune (2009 – 2013)
 • Judetul Valcea: Dezvoltare economica si sociala a judetului (2008-2013)
 • Judetul Buzau: Strategia de dezvoltare locală a comunei Cislău, şi asistenţă tehnică pentru elaborarea Strategiilor de dezvoltare locală din alte 8 comune din judeţul Buzău (2007-2013)
 • Judetul Gorj: Dezvoltare locala, comuna Bustuchin (2013-2016) si comuna Hurezani (2016-2020)

Proiecte curente

  Proiecte din trecut