Tinerii pun punctul pe i(nterculturalitate)!

Acest proiect a vizat promovarea conceptului de interculturalitate, precum și cultura participării la dezvoltarea interculturală a județelor Mehedinți și Caraș Severin și a fost implementat de FPDL in parteneriat cu Departamentul pentru Relații Interetnice din cadrul Guvernului României, co-finanțat prin Programul Tineret în Acțiune. Proiectul a fost implementat în perioada 15 mai 2013- 15 mai 2014.

În cadrul proiectului, 38 de tineri cu vârste cuprinse între 18 si 30 de ani au fost implicați direct; ei au reprezentat 7 comunități etnice din cele 2 județe (români, greci, romi, sârbi, germani, macedoneni și cehi), 75% din zonele rurale din cele 2 județe, reprezentând 2 orașe și 5 sate. Participanții au trecut printr-o serie de 3 ateliere de lucru având ca scop consolidarea capacităților pe tema dezvoltării interculturale, politici publice, organizarea de evenimente, management de proiect și de negociere; au pus în aplicare în continuare 6 cafenele publice pe identificarea potențialului intercultural pentru dezvoltarea turismului din cele 2 județe, o bibliotecă vie având ca resurse locale persoane din diferite grupuri etnice, o întâlnire între părțile interesate de proiect și activitățile de negociere cu autoritățile locale și ONG-urile, au dezvoltate 5 idei de proiect care au fost implementate: Primul festival intercultural în regiune (iunie 2014), în parteneriat cu consiliul local, ONG local și Departamentul pentru Relații Interetnice din cadrul Guvernului român.

Participanții si-au dezvoltat capacitatea de a înțelege și de a promova dialogul intercultural în comunitățile lor în vederea dezvoltării interculturale (inițiative comune între grupurile etnice, cu o abordare inter-sectorială care cuprinde implicarea diferitelor autorități publice, ONG-uri, actori organizaționali).

Participanții au învățat cum să formuleze în mod clar și cum să comunice nevoile și așteptările față de diversi factori interesati, cum să folosească mass-media pentru a promova evenimentele și rezultatele acestora, cum să proiecteze și să editeze materiale promoționale, cum să se angajeze în activitati interculturale productive cu membrii altor grupuri etnice în ceea ce privește tradițiile lor și să se concentreze pe nevoile comune, cum să analizeze și operaționalizeze politicile publice (planurile de dezvoltare locală, Strategia UE pentru regiunea Dunării) în proiecte și inițiative, asigurand cooperarea diferitelor sectoare în funcție de necesități, cum să conducă cu interes procese de negociere, cum să se reconecteze la valori, să promoveze și să respecte valorile culturale în comunitățile lor.