Promovarea educației incluzive în Tajikistan

FPDL a furnizat următoarele activități in cadrul proiectului “Educație Incluzivă” în baza acordului cu Caritas Elveția, în perioada iunie- septembrie 2012:

1. Dezvoltarea de materiale care să fie folosite în programul de training care să acopere concepte cheie, exerciții și chestionare:

– Manual de instruire privind educația adulților și metode de educație incluzivă;

– Teste de inteligență multiplă pentru profesori;

– Chestionare de inteligență multiplă pentru copii;

– Metode de aplicare a principiului inteligenței multiple în clase;

– Instructiuni de accesibilitate pentru profesori;

– Listă de verificare a punerii in practica a incluziunii în educație;

– Chestionare pentru profesori pe tema educației incluzive.

2. Realizarea în 10 zile a unui program de formare de formatori privind metodologia învățării adulților și a educației incluzive folosind materialele dezvoltate.

Program de formare de formatori de 10 zile privind metodologia educației incluzive care a fost furnizat de FPDL în perioada 6-16 august 2012, unde programul de formare de formatori a fost împărțit în următoarele module:

  • 6-8 august 2012 (3 zile) – abordare interactivă a metodologiei de învățare experiențială pentru adulți, consolidarea capacității în proiectarea și livrarea de activitati de învățare eficiente pentru adulți;

  • 10-12 august 2012 (3 zile) – consolidarea cunoștințelor privind educația incluzivă, cu accent pe lucrul cu copiii cu dizabilități (înțelegere comună cu privire la acest subiect, bunele practici, etica si managementul conflictelor), cunoașterea și construirea abilitatilor pentru abordarea educației incluzive – evaluarea inițială, selectarea strategiei, evaluarea de monitorizare și progres, cunoștințe și construirea de metode și instrumente care urmează să fie utilizate în lucrul cu copiii cu dizabilități;

  • 14-17 august 2012 (4 zile) – participanții au efectuat o simulare de formare privind metodologia educației incluzive pentru colegii lor. Fiecare sesiune a fost ținută de la egal la egal și a primit un feedback de la formator, cu scopul de a asigura eficiența procesului de învățare și de a crește motivația și încrederea participanților în capacitatea lor de a utiliza cunoștințele și abilitățile dobândite.