8 Goals, We act!

Proiectul “8 obiective … Noi acționăm !” a fost construit pe nevoile identificate în cadrul studiului DEAR. In proiect s-au folosit metode participative si transformaționale pentru a facilita angajarea tinerilor în abordarea problemelor de dezvoltare în mediul lor local. Prin urmare, proiectul a vizat susținerea acțiunilor în noile state membre UE în abordarea problemelor de dezvoltare globală bazată pe principiile de angajare și participarea activă a tinerilor și a parteneriatului multi-actor, în scopul de a promova Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului.

Proiectul a fost implementat de FPDL in parteneriat cu YMCA Gabrovo ( Bulgaria), Partners Czech (Republica Cehă) și FOCODE (Burundi). 48 masteranzi din România, Bulgaria, Republica Cehă au fost instruiți în calitate de facilitatori de activități de educație non-formală în școli, pe tema Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului. Acestia au organizat și livrat activități de învățare în 12 școli, care au implicat mai mult de 600 de elevi și profesori. Au fost finanțate proiecte mici în care s-au abordat probleme legate de dezvoltare in contextul local.

În general, studenții masteranzi, elevii și profesorii, prin participarea activă la activitățile proiectului, si-au sporit rolul lor în calitate de cetățeni la nivel mondial, devenind:

  • Conștienti de interdependența dintre problemele de dezvoltare la nivel local și internațional, în special în Africa, cu accent pe Burundi și despre faptul că schimbarea începe la nivel local;
  • Dornici să fie angajați în promovarea schimbărilor pozitive la nivel local, în domenii tematice legat de Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului ca prim pas in directia dezvoltarii la nivel global;
  • Capabili de a planifica și implementa intervenții coerente pentru a aborda problemele de dezvoltare la nivel local.

Mai multe informații disponibile pe website-ul proiectului: www.8goals.eu